Udtagning af landbrugsjord - Til gavn for klimaet og vandmiljøet

Få gratis hjælp fra dine lokale udtagningskonsulenter.

HVORFOR UDTAGE LANDBRUGSJORD?

I Danmark skal der tages landbrugsjord ud af drift for:
• at mindske udledningen af drivhusgasser fra de
kulstofrige landbrugsjorder.
• at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor
til vandmiljøet.

Animation: Sådan fungerer udtagning af lavbundsjord

Se denne animationsvideo og få forklaret, hvordan udtagning af lavbundsjord fungerer, og hvilke gevinster du kan høste i processen.

Udtagningskonsulent Verner Jepsen med Klima-Lavbundsprojekt

Se videoen med Verner Jepsen fra Ribe, som fik god hjælp af sin udtagningskonsulent til at gennemføre Klima-Lavbundsprojekt.

Podcast: Kvælstofreduktion med kollektive indsatser

I aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug blev folketinget i 2021 enige om en række indsatser, som reducerer kvælstofudledningen med over 10.000 tons i 2027.

Denne målsætning er nu bekræftet i de netop offentliggjorte vandområdeplaner.

I denne podcast debatterer vi, hvordan dansk landbrug konkret kan løfte opgaven om kvælstofreduktion.

I studiet er landskonsulent i Natur, Miljø og Arealanvendelse, Simon Rosendahl Bjorholm og specialkonsulent i virksomhedsøkonomi, Jacob Krog.

De debatterer konkrete løsningsmuligheder og har konkrete eksempler med for området omkring Haderslev Fjord.

Vi taler også med folkevalgt bestyrelsesmedlem i SLF, Johan Schmidt og med udtagningskonsulent Peter Aalykke Jensen.

Du kan finde Vandområdeplanerne her

Udtagningskonsulenterne

Agro Food Park 15
8200 Aarhus N