Kontakt

På dette kort kan du se, hvor udtagningskonsulenterne er placeret, og hvem der kan hjælpe i din del af landet. Udtagningskonsulenternes gratis rådgivning dækker hele landet, og du beslutter selv, hvilken konsulent, du gerne vil have til at hjælpe dig. En lokal udtagningskonsulent vil oftest have størst viden om dit område.

Aksel Ravn Mette Skade
76 34 17 16 el. 24 41 27 16 abr@spiras.dk 76 34 17 97 el. 21 27 39 18 ms@spiras.dk
Anita Hingstman Rasmussen Katrine Falster-Hansen
76 60 21 93 el. 25 57 99 10
ahi@sagro.dk
76 60 21 89 el. 25 57 98 92
kfh@sagro.dk
Britt Bjerre Paulsen
74 36 50 79 el. 61 61 79 93
bbp@spiras.dk
Peter Aalykke Jensen

51 36 85 27 el. 73 20 28 69
paj@spiras.dk


Lene Moth

Rikke Ilsøe Mogensen
96 81 42 48 el. 21 16 55 03
lmo@vestjysk.dk
96 81 42 23 el. 20 19 35 85
rim@vestjysk.dk
Marianne Kristensen
30 58 00 24
makr@velas.dk
Mette Dyrup Truelsen
63 15 54 37 el. 91 89 75 05
mdt@patriotisk.dk
Robert Nøddebo Poulsen
26 13 05 55
info@agrohydrologerne.dk
Kjeld PedersenMikael Kirkhoff Samsøe
57 86 50 46 el. 23 24 68 62
kbp@vkst.dk

57 86 53 20 el. 21 46 74 58
mks@vkst.dk


Mette Noe Bach

Rikke Skyum
87 91 20 41 el. 30 31 99 34
mnb@landboforening.dk
87 91 20 45 el. 20 28 01 89
rsk@landboforening.dk
Børge Olesen Nielsen
20 32 82 65 bon@velas.dk

Anders Lehnhardt

Mike Bollerup Nygaard
96 15 30 08
ale@fjordland.dk
96 15 30 04
mny@fjordland.dk

Rune Hjortbak
96 35 11 99
ruh@agrinord.dk

Karen V. Thomasen
96 29 69 32 el. 40 11 65 50
kvt@sagro.dk

 Thomas Jagd Linding Jensen, udtagningskonsulent ved Landbonord

Jakob Bruun

Thomas Jagd Linding Jensen
96 24 25 85 el. 21 21 27 17
jab@landbonord.dk
21 21 26 99 el. 96 24 25 92
tjl@landbonord.dk

Eja Lund
25 18 56 77
ejal@velas.dk
Anna Worm
21 37 82 54 awo@fjordland.dk
Louise H. Riemann
73 64 29 15 el. 24 77 67 28 lhr@lhn.dk
Navn Email Telefonnummer
Rune Hjortbak ruh@agrinord.dk 96 35 11 99
Robert Nøddebo Poulsen info@agrohydrologerne.dk 26 13 05 55
Mette Noe Bach mnb@landboforening.dk 87 91 20 41 el. 30 31 99 34
Rikke Skyum rsk@landboforening.dk 87 91 20 45 el. 20 28 01 89
Anders Lehnhardt ale@fjordland.dk 96 15 30 08
Anna Worm awo@fjordland.dk 21 37 82 54
Mike Bollerup Nygaard mny@fjordland.dk 96 15 30 04
Aksel Ravn abr@spiras.dk 76 34 17 16 el. 24 41 27 16
Mette Skade ms@spiras.dk 76 34 17 97 el. 21 27 39 18
Jakob Bruun jab@landbonord.dk 96 24 25 85 el. 21 21 27 17
Britt Bjerre Paulsen bbp@spiras.dk 74 36 50 79 el. 61 61 79 93
Louise H. Riemann lhr@lhn.dk 73 64 29 15 el. 24 77 67 28
Mette Dyrup Truelsen mdt@patriotisk.dk 63 15 54 37 el. 91 89 75 05
Anita Hingstman Rasmussen ahi@sagro.dk 76 60 21 93 el. 25 57 99 10
Karen V. Thomasen kvt@sagro.dk 96 29 69 32 el. 40 11 65 50
Katrine Falster-Hansen kfh@sagro.dk 76 60 21 89 el. 25 57 98 92
Peter Aalykke Jensen paj@spiras.dk 73 20 28 69 el. 51 36 85 27
Andrea Bjørnskov Schultz abs@velas.dk 22 94 41 05
Børge Olesen Nielsen bon@velas.dk 20 32 82 65
Eja Lund ejal@velas.dk 25 18 56 77
Marianne Kristiansen makr@velas.dk 30 58 00 24
Lene Moth lmo@vestjysk.dk 96 81 42 48 el. 21 16 55 03
Rikke Ilsøe Mogensen rim@vestjysk.dk 96 81 42 23 el. 20 19 35 85
Kjeld Pedersen kbp@vkst.dk 23 24 68 62
Thomas Jagd Linding Jensen tjl@landbonord.dk 21 21 26 99 el. 96 24 25 92
Mikael Kirkhoff Samsøe mks@vkst.dk 21 46 74 58

Udtagningskonsulenterne

Agro Food Park 15
8200 Aarhus N