Kontakt

På dette kort kan du se, hvor udtagningskonsulenterne er placeret, og hvem der kan hjælpe i din del af landet. Udtagningskonsulenternes gratis rådgivning dækker hele landet, og du beslutter selv, hvilken konsulent, du gerne vil have til at hjælpe dig. En lokal udtagningskonsulent vil oftest have størst viden om dit område.

Aksel Ravn Mette Skade
76 34 17 16 el. 24 41 27 16 abr@spiras.dk 76 34 17 97 el. 21 27 39 18 ms@spiras.dk
Anita Hingstman Rasmussen Katrine Falster-Hansen
76 60 21 93 el. 25 57 99 10
ahi@sagro.dk
76 60 21 89 el. 25 57 98 92
kfh@sagro.dk
Britt Bjerre Paulsen
74 36 50 79 el. 61 61 79 93
bbp@spiras.dk
Peter Aalykke Jensen

51 36 85 27 el. 73 20 28 69
paj@spiras.dk


Lene Moth

Rikke Ilsøe Mogensen
96 81 42 48 el. 21 16 55 03
lmo@vestjysk.dk
96 81 42 23 el. 20 19 35 85
rim@vestjysk.dk
Marianne Kristensen
30 58 00 24
makr@velas.dk
Mette Dyrup Truelsen
63 15 54 37 el. 91 89 75 05
mdt@patriotisk.dk
Robert Nøddebo Poulsen
26 13 05 55
info@agrohydrologerne.dk
Kjeld PedersenMikael Kirkhoff Samsøe
57 86 50 46 el. 23 24 68 62
kbp@vkst.dk

57 86 53 20 el. 21 46 74 58
mks@vkst.dk


Mette Noe Bach

Rikke Skyum
87 91 20 41 el. 30 31 99 34
mnb@landboforening.dk
87 91 20 45 el. 20 28 01 89
rsk@landboforening.dk
Børge Olesen Nielsen
20 32 82 65 bon@velas.dk

Anders Lehnhardt

Mike Bollerup Nygaard
96 15 30 08
ale@fjordland.dk
96 15 30 04
mny@fjordland.dk

Rune Hjortbak
96 35 11 99
ruh@agrinord.dk

Karen V. Thomasen
96 29 69 32 el. 40 11 65 50
kvt@sagro.dk

Laura Holst, udtagningskonsulent ved LandbonordThomas Jagd Linding Jensen, udtagningskonsulent ved Landbonord

Laura Holst                                 

Thomas Jagd Linding Jensen
21 21 27 13 el. 96 24 25 02
lah@landbonord.dk
21 21 26 99 el. 96 24 25 92
tjl@landbonord.dk

Simon Munk
56 90 78 14
sjm@blf.dk

Eja Lund
25 18 56 77
ejal@velas.dk
Anna Worm
21 37 82 54 awo@fjordland.dk
Louise H. Riemann
73 64 29 15 el. 24 77 67 28 lhr@lhn.dk
NavnEmailTelefonnummer
Rune Hjortbakruh@agrinord.dk96 35 11 99
Robert Nøddebo Poulseninfo@agrohydrologerne.dk26 13 05 55
Simon Munksjm@blf.dk56 90 78 14
Mette Noe Bachmnb@landboforening.dk87 91 20 41 el. 30 31 99 34
Rikke Skyumrsk@landboforening.dk87 91 20 45 el. 20 28 01 89
Anders Lehnhardtale@fjordland.dk96 15 30 08
Anna Wormawo@fjordland.dk21 37 82 54
Mike Bollerup Nygaardmny@fjordland.dk96 15 30 04
Aksel Ravnabr@spiras.dk76 34 17 16 el. 24 41 27 16
Mette Skadems@spiras.dk76 34 17 97 el. 21 27 39 18
Laura Holstlah@landbonord.dk21 21 27 13 el. 96 24 25 02
Britt Bjerre Paulsenbbp@spiras.dk74 36 50 79 el. 61 61 79 93
Louise H. Riemannlhr@lhn.dk73 64 29 15 el. 24 77 67 28
Mette Dyrup Truelsenmdt@patriotisk.dk63 15 54 37 el. 91 89 75 05
Anita Hingstman Rasmussenahi@sagro.dk76 60 21 93 el. 25 57 99 10
Karen V. Thomasenkvt@sagro.dk96 29 69 32 el. 40 11 65 50
Katrine Falster-Hansenkfh@sagro.dk76 60 21 89 el. 25 57 98 92
Peter Aalykke Jensenpaj@spiras.dk73 20 28 69 el. 51 36 85 27
Andrea Bjørnskov Schultzabs@velas.dk22 94 41 05
Børge Olesen Nielsenbon@velas.dk20 32 82 65
Eja Lundejal@velas.dk25 18 56 77
Marianne Kristiansenmakr@velas.dk30 58 00 24
Lene Mothlmo@vestjysk.dk96 81 42 48 el. 21 16 55 03
Rikke Ilsøe Mogensenrim@vestjysk.dk96 81 42 23 el. 20 19 35 85
Kjeld Pedersenkbp@vkst.dk23 24 68 62
Thomas Jagd Linding Jensentjl@landbonord.dk21 21 26 99 el. 96 24 25 92
Mikael Kirkhoff Samsøemks@vkst.dk21 46 74 58

Udtagningskonsulenterne

Agro Food Park 15
8200 Aarhus N