Myndigheder

Udtagningskonsulenterne kan hjælpe myndigheder i flere forskellige faser af et udtagningsprojekt.

Idé- og forberedelsesfase

Under idéfasen kan udtagningskonsulenten bidrage med lokal viden om, hvor der kan forventes opbakning til at gennemføre et projekt og hvor der kan være forskellige barrierer, der skal tages hensyn til. Udtagningskonsulenten har kontakt til de lokale konsulenter og landboforeningerne og kan indhente deres vurdering.

 

Indledende lodsejerkontakt

Udtagningskonsulenten kan deltage i eller stå for den indledende lodsejerkontakt i form af breve, individuelle møder eller fællesmøder. Der opnås ofte god tillid til indsatsen blandt lodsejerne, når både myndighederne og Landbrugets repræsentanter deltager i dialogen.  

 

Tilskudsansøgning

Udtagningskonsulenten vil kunne hjælpe med at søge tilskud til projektet i Landbrugsstyrelsens TastSelv eller Miljøstyrelsens ansøgningssystem, hvis der tildeles en fuldmagt.

 

Forundersøgelse

Udtagningskonsulentens hjælp til den ejendomsmæssige forundersøgelse ikke dækket af den statslige finansiering. Hvis man ønsker at få hjælp fra udtagningskonsulenten til denne del, skal der budgetteres med det i det konkrete projekt.

MATERIALE MÅLRETTET LODSEJERE

Hvis du som myndighed gerne vil gøre brug af materialet, sender vi gerne en stak gratis ud til jer – skriv til likt@seges.dk

Udtagningskonsulenterne

Agro Food Park 15
8200 Aarhus N